Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

 

Dat er een onderscheid bestaat tussen de juridische en feitelijke waarheid is al langer bekend. Dit geldt niet anders voor de appreciatie van eventuele schendingen van het beroepsgeheim, verplichting waaraan elke magistraat in beginsel is gehouden.

In Fortisgate is immers gebleken dat door de hiërarchie beschermde magistraten (zoals Blondeel en Salmon, die nooit geschorst werden in de nasleep van Fortisgate en voor wie het Hof van Cassatie in zijn verwijzingsarrest dd. 19 januari 2010 op voorhand ‘verzachtende omstandigheden’ heeft ingeroepen) “immuun” zijn voor de schending van het beroepsgeheim. Ironisch genoeg lijkt de hoogste beschermheer -cassatievoorzitter Londer- die immuniteit nu stilaan te verliezen.

 

De ‘immuniteit’ van Blondeel

De eerste magistraat tegen wie geen procedure werd gestart voor mogelijke schending van het beroepsgeheim is Paul Blondeel, ondanks bepaalde bezwarende aanwijzingen. Professor Vuye stelt hierover: “Het stoort me ook dat er voor een mogelijke schending van het beroepsgeheim met twee maten gemeten wordt: Schurmans werd geschorst, maar een gedetailleerde schriftelijke nota van Blondeel voor de parlementaire onderzoekscommissie over het verloop van het beraad in de 18e kamer, bleef zonder enig gevolg” (Knack, 13 oktober 2010, “Londers in een 19de euwe satraap”).

Naast zijn brief dd. 9 maart 2009 aan de parlementaire commissie ‘scheiding der machten’ heeft Blondeel ook uitgebreid contact gehad met parlementair Dirk Van der Maelen. Op zijn site heeft Van der Maelen bevestigd dat hij inderdaad de gewoonte heeft en het voor hem volstrekt normaal is om na de uitspraak van een arrest hierover duiding te krijgen bij ‘zijn rechter’ (zie het intussen verwijderde artikel “Het arrest was al geveld. Ik heb gewoon mijn werk gedaan als parlementslid” dd. 27 september 2009, nog deels te consulteren ‘in cache’).

 

De ‘immuniteit’ van Salmon

Volgens meerder berichten in DT (“Fortisgate barst opnieuw los”, DT 2/10/2010; “De eeuwige geheimen van Fortisgate” DT 21/11/2009) heeft magistraat Mireille Salmon over de inhoud van het Fortis-arrest duiding gegeven in een e-mail dd. 4 februari 2009 aan Lionel Perl (thans bestuurder bij BNP Paribas Fortis). In deze e-mail zou Salmon Perl erop hebben gewezen dat de beslissing van de aandeelhouders op de algemene vergadering de geldigheid van de overeenkomsten met BNP Paribas niet kon aantasten, en zou zij hebben bevestigd dat de stemming m.a.w. geen enkele juridische draagwijdte had.

Tegen Salmon werd evenmin een procedure gestart wegens mogelijke schending van het beroepsgeheim.


De ‘immuniteit’ van Londers?

Volgens meerdere berichten (Knack, 13/10/2010; DT, 6/11/2010, 2/6/2010, 3/6/2010; Le Vif, 5/11/2010) zou het Brusselse parket-generaal op aangifte van onderzoeksrechter Heimans een strafprocedure hebben opgestart tegen Londers wegens schending van het beroepsgeheim.  Door in zijn cassatienota dd. 19 december 2008  op basis van informatie bekomen van zijn ‘beschermelingen’ te stellen dat Schurmans door Blondeel en Salmon was geminoriseerd (ervan uitgaand dat het beraad geldig is verlopen) en zijn interpretatie over het verloop en de uitkomst van het beraad publiek kenbaar te maken, zou Londers zijn beroepsgeheim hebben geschonden.

 


 

 

Advertisements

Read Full Post »